Kako dodati novu pravnu osobu

how-to

Dodavanje nove pravne osobe može biti inicirano na više načina:

 • administrator otkrije novo potencijalno tijelo javne vlasti u sklopu redovnog održavanja
 • zaprimljen je prijedlog od korisnika portala
 • zaprimljen je zahtjev od službenika za informiranje u tijelu javne vlasti
 • zaprimljen je zahtjev od Povjerenika za informiranje

Ukoliko je potrebno dodati novu pravnu osobu na prijedlog korisnika portala, to je moguće napraviti na slijedeći način:

 1. potražiti, uključujući i preko Googlea, da li se tražena pravna osoba već nalazi u Imamo pravo znati bazi podataka korištenjem akronima i sličnih naziva
 2. verificiraj tijelo javne vlasti provjerom je li predložena pravna osoba u službenom registru tijela javne vlasti
  • A: ukoliko predložena pravna osoba postoji u službenom registru tijela javne vlasti, dodati novu pravnu osobu
  • B: ukoliko predložena pravna osoba ne postoji u službenom registru tijela javne vlast, odbiti prijedlog za dodavanje nove pravne osobe
 3. povratno odgovoriti korisniku koji je predložio dodavanje nove pravne osobe putem Predložka za dodavanje nove pravne osobe (op.a. ukoliko je prijedlog za dodavanje zaprimljen putem obrasca na portalu, kroz administratorske akcije biti će već prikazan zadani tekst koji je moguće prilagoditi prema potrebi prije slanja).

This project is maintained by codeforcroatia