Govor mržnje

template

To može biti klevetanje, uvreda, teško sramoćenje, govor protiv časti i ugleda, itd.

U slučaju da korisnik koristi Imamo pravo znati za slanje poruka koje nisu u skladu s pravilima korištenja, potrebno ga je obavijestiti na slijedeći način:

Dragi ________,
nedavno ste koristili Imamo pravo znati kako bi poslali predmet za [naziv pravne osobe]:

[tekst poruke]

Vaša poruka ne sadrži elemente zahtjeva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te potencijalno ima elemente kaznenog dijela što je protivno našim pravilima:
[link na pravila stranice]

Iz navedenih razloga, vaš je predmet sakriven od javnosti iako ju vi i dalje možete vidjeti kada se ulogirate na Imamo pravo znati.

Molimo vas da ubuduće izbjegavate korištenje portala Imamo pravo znati za slanje ovakvih poruka.

Imamo pravo znati zadržava pravo uklanjanja sadržaja koji je suprotan svrsi portala i suprotan uvjetima korištenja te blokiranju korisnika koji ih višestruko prekrše.

Lijep pozdrav,
[tvoje ime], volonter na Imamo pravo znati

This project is maintained by codeforcroatia